HOME | CONTACT US
  -: เอกสารเผยแพร่ :-
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

ประเภทเอกสาร : เอกสารสำหรับเผยแพร่

ปีที่พิมพ์เผยแพร่ : 2552

ดาวน์โหลด : PDF1 | PDF2
 
 
เกี่ยวกับเรา | ข่าวกิจกรรม | เอกสาร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7077 โทรศัพท์ : 0-5526-7000-2 ต่อ 9810


Copyright 2009 All Right Reserved.
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา